Ofertă educațională

– Resurse umane de un înalt profesionalism

– Ofertă educațională adaptată la noile cerințe

– Existența unui Curriculum elastic la nivel național

– Interes ridicat în organizarea și desfășurarea activităților extracuriculare

– Spațiu modern de desfășurare a activităților instructiv-educative

– Bază didactică materială bună

– Curtea de joacă amenajată la standarde moderne

– Vastă paletă de activități opționale